Tag - Lord Shiva Mantras in Sanskrit

Shiva Stotram

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics in Sanskrit

Shiva Panchakshara Stotram in Sanskrit: || नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय || नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै...