Tag - Lord Shiva Tandava Stotram Hindi

Shiva Stotram

Shiva Tandava Stotram Lyrics in Hindi With Meaning

Shiva Tandava Stotram in Hindi: ॥ सार्थशिवताण्डवस्तोत्रम् ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् ।...