Tag - Lord Sri Krishna Bhajan in Malayalam

Ashtaka

Swami Brahmananda’s Shri Govindashtakam Lyrics in Malayalam | ഗോവിന്ദാഷ്ടകം സ്വാമിബ്രഹ്മാനന്ദകൃതം

ഗോവിന്ദാഷ്ടകം സ്വാമിബ്രഹ്മാനന്ദകൃതം Lyrics in Malayalam: ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ॥ ചിദാനന്ദാകാരം ശ്രുതിസരസസാരം സമരസം നിരാധാരാധാരം ഭവജലധിപാരം പരഗുണം । രമാഗ്രീവാഹാരം...

Ashtaka

Shri Govindashtakam Lyrics in Malayalam | ശ്രീഗോവിന്ദാഷ്ടകം

ശ്രീഗോവിന്ദാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം നിത്യമനാകാശം പരമാകാശം ഗോഷ്ഠപ്രാങ്ഗണരിങ്ഖണലോലമനായാസം പരമായാസം । മായാകല്‍പിതനാനാകാരമനാകാരം ഭുവനാകാരം...