Tag - Lord Vishnu Slokam Kannada

Vishnu Stotram

Govinda Namavali Lyrics in Kannada | Govinda Namalu

Sri Vishnu Stotram – Govinda Namavali Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಗೋವಿಂದಾ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾ ಗೋವಿಂದಾ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದಾ ಭಾಗವತಾ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ...

Ads