Tag - Macha Kurma Varaha Lyrics Bengali

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Maccha Kurma Varaha in Bengali

Annamayya Keerthana – Maccha Kurma Varaha Lyrics in Bengali: মচ্চ কূর্ম বরাহ মনুষ্য় সিংহ বামনা য়িচ্চ রাম রাম রাম হিত বুধ্ধ কলিকী || নন্নুগাবু কেশব নারায়ণ...