Tag - Madhurashtakam Lyrics in Oriya

Ashtaka

Madhura Ashtakam Lyrics in Oriya with Meaning | ମଧୁରାଷ୍ଟକଂ

ମଧୁରାଷ୍ଟକଂ Lyrics in Oriya: ॥ ମଧୁରାଷ୍ଟକ୍ ॥ ଅଧରଂ ମଧୁରଂ ଵଦନଂ ମଧୁରଂ ନୟନଂ ମଧୁରଂ ହସିତଂ ମଧୁରମ୍ । ହୃଦୟଂ ମଧୁରଂ ଗମନଂ ମଧୁରଂ ମଧୁରାଧିପତେରଖିଲଂ ମଧୁରମ୍ ॥ ୧॥ ଵଚନଂ ମଧୁରଂ ଚରିତଂ...