Tag - Mahadev Ashtakam Telugu lyrics

Shiva Stotram

Mahadeva Ashtakam Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Mahadeva Ashtakam in Telugu: ॥ మహాదేవాష్టకమ్ ॥ శివం శాన్తం శుద్ధం ప్రకటమకళఙ్కం శ్రుతినుతం మహేశానం శంభుం సకలసురసంసేవ్యచరణమ్ | గిరీశం గౌరీశం భవభయహరం నిష్కళమజం...