Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Mahalakshmi Ashtakam Lyrics

Home /

Devi Stotram – Mahalakshmi Ashtakam Lyrics in Bengali: নমস্তে‌உস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে | শঙ্খচক্র গদাহস্তে মহালক্ষ্মি নমো‌உস্তু তে || 1 || নমস্তে গরুডারূঢে কোলাসুর ভয়ঙ্করি | সর্বপাপহরে…

Devi Stotram – Mahalakshmi Ashtakam Lyrics in Hindi: नमस्ते‌உस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते । शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मि नमो‌உस्तु ते ॥ 1 ॥ नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयङ्करि । सर्वपापहरे…

Devi Stotram – Mahalakshmi Ashtakam Lyrics in Malayalam: നമസ്തേ‌உസ്തു മഹാമായേ ശ്രീപീഠേ സുരപൂജിതേ | ശങ്ഖചക്ര ഗദാഹസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി നമോ‌உസ്തു തേ || 1 || നമസ്തേ ഗരുഡാരൂഢേ കോലാസുര ഭയങ്കരി | സര്വപാപഹരേ…

Devi Stotram – Mahalakshmi Ashtakam Lyrics in Kannada: ನಮಸ್ತೇ‌உಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ | ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 1 || ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಾರೂಢೇ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರಿ | ಸರ್ವಪಾಪಹರೇ…

Devi Stotram – Mahalakshmi Ashtakam Lyrics in Tamil: னமஸ்தே‌உஸ்து மஹாமாயே ஶ்ரீபீடே ஸுரபூஜிதே | ஶங்கசக்ர கதாஹஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 1 || னமஸ்தே கருடாரூடே கோலாஸுர பயங்கரி | ஸர்வபாபஹரே…

Devi Stotram – Mahalakshmi Ashtakam Lyrics in Telugu: నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 1 || నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి | సర్వపాపహరే…