Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mahamaya Ashtakam Text in Gujarati

Mahamaya Ashtakam Lyrics in Gujarati | મહામાયાષ્ટકમ્

મહામાયાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati : ॥ (પૈઙ્ગનાડુ) ગણપતિશાસ્ત્રિકૃતમ્ ॥ સત્સ્વન્યેષ્વપિ દૈવતેષુ બહુષુ પ્રાયો જના ભૂતલે યામેકાં જનનીતિ સન્તતમમી જલ્પન્તિ તાદૃગ્વિધા । ભક્તસ્તોમભયપ્રણાશનચણા ભવ્યાય દીવ્યત્વસૌ દેવી સ્ફોટવિપાટનૈકચતુરા માતા મહામાયિકા ॥ ૧॥ માતેત્યાહ્વય એવ જલ્પતિ મહદ્ વાત્સલ્યમસ્માસુ તે કારુણ્યે તવ શીતલેતિ યદિદં નામૈવ સાક્ષીયતે । ઇત્થં વત્સલતાદયાનિધિરિતિ ખ્યાતા ત્વમસ્માનિમાન્ માતઃ કાતરતાં નિર્વાય નિતરામાનન્દિતાનાતનુ ॥ ૨॥ પ્રત્યક્ષેતરવૈભવૈઃ કિમિતરૈર્દેવવ્રજૈસ્તાદૃશૈઃ […]

Scroll to top