Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Mangal Chandika Stotra Text in Bengali

Home /

চণ্ডিকাষ্টকম্ Lyrics in Bengali: সহস্রচন্দ্রনিত্দকাতিকান্ত-চন্দ্রিকাচয়ৈ- দিশোঽভিপূরয়দ্ বিদূরয়দ্ দুরাগ্রহং কলেঃ । কৃতামলাঽবলাকলেবরং বরং ভজামহে মহেশমানসাশ্রয়ন্বহো মহো মহোদয়ম্ ॥ ১॥ বিশাল-শৈলকন্দরান্তরাল-বাসশালিনীং ত্রিলোকপালিনীং কপালিনী মনোরমামিমাম্ । উমামুপাসিতাং সুরৈরূপাস্মহে মহেশ্বরীং পরাং…