Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

maniShA pa.nchakaM lyrics in Gujarati

Manisha Panchakam Lyrics in Gujarati With Meaning

Manisha Panchakam Lyrics in Gujarati: ॥ મનીષાપઞ્ચકં ॥ અન્નમયાદન્નમયમથવા ચૈતન્યમેવ ચૈતન્યાત્ । યતિવર દૂરીકર્તું વાઞ્છસિ કિં બ્રૂહિ ગચ્છ ગચ્છેતિ ॥ પ્રત્યગ્વસ્તુનિ નિસ્તરઙ્ગસહજાનન્દાવબોધામ્બુધૌ વિપ્રોઽયં શ્વપચોઽયમિત્યપિ મહાન્કોઽયં વિભેદભ્રમઃ । કિં ગઙ્ગામ્બુનિ બિમ્બિતેઽમ્બરમણૌ ચાણ્ડાલવીથીપયઃ પૂરે વાઽન્તરમસ્તિ કાઞ્ચનઘટીમૃત્કુમ્ભયોર્વાઽમ્બરે ॥ જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્તિષુ સ્ફુટતરા યા સંવિદુજ્જૃમ્ભતે યા બ્રહ્માદિપિપીલિકાન્તતનુષુ પ્રોતા જગત્સાક્ષિણી । સૈવાહં ન ચ દૃશ્યવસ્ત્વિતિ દૃઢપ્રજ્ઞાપિ યસ્યાસ્તિ ચે- ચ્ચાણ્ડાલોઽસ્તુ સ તુ દ્વિજોઽસ્તુ […]

Scroll to top