Tag - Mayapanchakam in Punjabi

Panchaka

Maya Panchakam Lyrics in Punjabi

Maya Panchakam Lyrics in Punjabi: ॥ ਮਾਯਾਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥ ਨਿਰੁਪਮਨਿਤ੍ਯਨਿਰਂਸ਼ਕੇऽਪ੍ਯਖਣ੍ਡੇ ਮਯਿ ਚਿਤਿ ਸਰ੍ਵਵਿਕਲ੍ਪਨਾਦਿਸ਼ੂਨ੍ਯੇ । ਘਟਯਤਿ ਜਗਦੀਸ਼ਜੀਵਭੇਦਂ ਤ੍ਵਘਟਿਤਘਟਨਾਪਟੀਯਸੀ ਮਾਯਾ ॥ ੧॥...