Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

mrityunjaya AShTottarashatanAmAvalI

106 Names of Mrityunjaya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Marathi

Mrityunjaya Mantra Ashtottarashata Namavali in Marathi: ॥ श्री मृत्युञ्जय अष्टोत्तर शत नामावळी ॥ ॐ भगवते नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ सकल तत्त्वा अत्मकाय नमः ॐ सर्व मन्त्र रूपाय नमः ॐ सर्व यन्त्राधिष्टिताय नमः ॐ तन्त्र स्वरूपाय नमः ॐ तत्त्व विदूराय नमः ॐ ब्रह्म रुद्रा अवतारिणे नमः ॐ नीलकण्ठाय नमः ॐ पार्वती प्रियाय नमः ॥ 10 […]

Scroll to top