Tag - mrutasanjjeevana kavacham

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Bengali

Mrutasanjeevana Kavacham in Bengali: ॥ মৃতসঞ্জীৱন কৱচম ॥ এৱমারাধ্য গৌরীশং দেৱং মৃত্যুঞ্জযেশ্ৱরম || মৃতসঞ্জীৱনং নাম্না কৱচং প্রজপেত্সদা || ১ || সারাত্সারতরং...