Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

mrutyunjaya maanasa puja stotram in marathi

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram Lyrics in Marathi

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram in Marathi: ॥ मृत्युञ्जय मानस पूजा स्तोत्रम ॥ मृत्युञ्जयमानसपूजास्तोत्रम । कैलासे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितं कर्पूरस्फटिकेन्दुसुन्दरतनुं कात्यायनीसेवितम । गङ्गातुङ्गतरङ्गरञ्जित जटाभारं कृपासागरं कण्ठालङ्कृतशेषभूषणममुं मृत्युञ्जयं भावये ॥ 1 ॥ आगत्य मृत्युञ्जय चन्द्रमौले व्याघ्राजिनालङ्कृत शूलपाणे । स्वभक्तसंरक्षणकामधेनो प्रसीद विश्वेश्वर पार्वतीश ॥ 2 ॥ भास्वन्मौक्तिकतोरणे मरकतस्तम्भायुतालङ्कृते सौधे धूपसुवासिते मणिमये माणिक्यदीपाञ्चिते । ब्रह्मेन्द्रामरयोगिपुङ्गवगणैर्युक्ते च कल्पद्रुमैः श्रीमृत्युञ्जय सुस्थिरो […]

Scroll to top