Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Narayanashtakam lyrics in Gujarati

Narayana Ashtakam Lyrics in Gujarati | નારાયણાષ્ટકમ્

નારાયણાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: વાત્સલ્યાદભયપ્રદાનસમયાદાર્ત્તાર્તિનિર્વાપણાદ્- ઔદાર્ય્યાદઘશોષણાદગણિતશ્રેયઃ પદપ્રાપણાત્ । સેવ્યઃ શ્રીપતિરેક એવ જગતામેતેઽભવન્સાક્ષિણઃ પ્રહ્લાદશ્ચ વિભીષણશ્ચ કરિરાટ્ પાઞ્ચાલ્યહલ્યાધ્રુવઃ ॥ ૧॥ પ્રહ્લાદાસ્તિ યદીશ્વરો વદ હરિઃ સર્વત્ર મે દર્શય સ્તંભે ચૈવમિતિ બ્રુવન્તમસુરં તત્રાવિરાસીદ્ધરિઃ । વક્ષસ્તસ્ય વિદારયન્નિજનખૈર્વાત્સલ્યમાપાદયન્- નાર્ત્તત્રાણપરાયણઃ સ ભગવાન્નારાયણો મે ગતિઃ ॥ ૨॥ શ્રીરામોઽત્ર વિભીષણોઽયમનઘો રક્ષોભયાદાગતઃ સુગ્રીવાનય પાલયૈનમધુના પૌલસ્ત્યમેવાગતમ્ । ઇત્યુક્ત્વાઽભયમસ્ય સર્વવિદિતં યો રાઘવો દત્તવાન્- આર્ત્તત્રાણપરાયણઃ સ ભગવાન્નારાયણો મે […]

Scroll to top