Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Paandurangashtakam Text in Bengali

Pandurangashtakam Lyrics in Bengali with Meaning | পাণ্ডুরঙ্গাষ্টকং

পাণ্ডুরঙ্গাষ্টকং Lyrics in Bengali: মহায়োগপীঠে তটে ভীমরথ্যা বরং পুণ্ডরীকায় দাতুং মুনীন্দ্রৈঃ । সমাগত্য নিষ্ঠন্তমানংদকংদং পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ১॥ তটিদ্বাসসং নীলমেঘাবভাসং রমামংদিরং সুংদরং চিত্প্রকাশম্ । বরং ত্বিষ্টকায়াং সমন্যস্তপাদং পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ২॥ প্রমাণং ভবাব্ধেরিদং মামকানাং নিতম্বঃ করাভ্যাং ধৃতো য়েন তস্মাত্ । বিধাতুর্বসত্যৈ ধৃতো নাভিকোশঃ পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৩॥ স্ফুরত্কৌস্তুভালঙ্কৃতং কণ্ঠদেশে শ্রিয়া জুষ্টকেয়ূরকং শ্রীনিবাসম্ […]

Scroll to top