Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchakshara Stotra in Hindi

vallabhapanchAkSharastotram Lyrics in Hindi | वल्लभपञ्चाक्षरस्तोत्रम्

वल्लभपञ्चाक्षरस्तोत्रम् Lyrics in Hindi: श्रीवल्लवीवल्लभस्य वियोगाग्ने कृपाकर । अलौकिकनिजानन्द श्रीवल्लभ तवास्म्यहम् ॥ १॥ कृष्णाधरसुधाधारभरितावयवावृत । श्रीभागवतभावाब्धे श्रीवल्लभ तवास्म्यहम् ॥ २॥ भावात्मकस्वरूपार्तिभावसेवाप्रदर्शक । भाववल्लभ्यपादाब्ज श्रीवल्लभ तवास्म्यहम् ॥ ३॥ करुणायुतदृक्प्रान्तपातपातकनाशक । निःसाधनजनाधीश श्रीवल्लभ तवास्म्यहम् ॥ ४॥ मधुरास्यातिमधुरदृगन्त मधुराधर । स्वरूपमधुराकार श्रीवल्लभ तवास्म्यहम् ॥ ५॥ दीनतामात्रसन्तुष्ट दीनतामार्गबोधक । दीनतापूर्णहृदय श्रीवल्लभ तवास्म्यहम् ॥ ६॥ अङ्गीकृतकृतानेकापराधविहतिक्षम । गृहीतहस्तनिर्वाह श्रीवल्लभ तवास्म्यहम् […]

Scroll to top