Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

panchshlok gaNesha purANam lyrics in Gujarati

pa.nchashlokigaNeshapurANam Lyrics in Gujarati ॥ પંચશ્લોકિગણેશપુરાણમ્ ॥

શ્રીવિઘ્નેશપુરાણસારમુદિતં વ્યાસાય ધાત્રા પુરા તત્ખણ્ડં પ્રથમં મહાગણપતેશ્ચોપાસનાખ્યં યથા । સંહર્તું ત્રિપુરં શિવેન ગણપસ્યાદૌ કૃતં પૂજનં કર્તું સૃષ્ટિમિમાં સ્તુતઃ સ વિધિના વ્યાસેન બુદ્ધ્યાપ્તયે ॥ સઙ્કષ્ટ્યાશ્ચ વિનાયકસ્ય ચ મનોઃ સ્થાનસ્ય તીર્થસ્ય વૈ દૂર્વાણાં મહિમેતિ ભક્તિચરિતં તત્પાર્થિવસ્યાર્ચનમ્ । તેભ્યો યૈર્યદભીપ્સિતં ગણપતિસ્તત્તત્પ્રતુષ્ટો દદૌ તાઃ સર્વા ન સમર્થ એવ કથિતું બ્રહ્મા કુતો માનવઃ ॥ ક્રીડાકાણ્ડમથો વદે કૃતયુગે શ્વેતચ્છવિઃ કાશ્યપઃ । […]

Scroll to top