Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Popular dasarathi Poems in Hindi

Dasarathi Satakam Lyrics in Hindi | Dasaradhi Poem

Dasarathi Satakam Lyrics in Hindi: श्री रघुराम चारुतुल-सीतादलधाम शमक्षमादि शृं गार गुणाभिराम त्रिज-गन्नुत शौर्य रमाललाम दु र्वार कबन्धराक्षस वि-राम जगज्जन कल्मषार्नवो त्तारकनाम! भद्रगिरि-दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 1 ॥ रामविशाल विक्रम पराजित भार्गवराम सद्गुण स्तोम पराङ्गनाविमुख सुव्रत काम विनील नीरद श्याम ककुत्ध्सवंश कलशाम्भुधिसोम सुरारिदोर्भलो द्धाम विराम भद्रगिरि – दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 2 ॥ अगणित सत्यभाष, शरणागतपोष, दयालसज्घरी […]

Scroll to top