Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Prapattiashtakam 8 Verses of Surrender Punjabi

Prapatti Ashtakam Eight Verses of Surrender Lyrics in Punjabi | ਪ੍ਰਪਤ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਪ੍ਰਪਤ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਆਵਰ੍ਤਪੁਰ੍ਯਾਂ ਜਨਿਤਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ਪਾਣ੍ਡ੍ਯੇਸ਼ਦੇਸ਼ੇ ਵਿਹਤਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ । ਸ਼ੋਣਾਚਲਪ੍ਰਸ੍ਥਚਰਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਂ ਤਪਃਕ੍ਲੇਸ਼ਸਹਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ ੧॥ ਆਬ੍ਰਹ੍ਮਕੀਟਾਨ੍ਤਸਮਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ਜਿਤਾਰਿਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਮਹਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ । ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਤਾਸਾਰਭਤਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ਨਿਸ੍ਸੀਮਕਾਰੁਣ੍ਯਨਿਧਿਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ ੨॥ ਅਸ੍ਮਾਤ੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਾਦਧਿਕਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਿਕੋਕ੍ਤੇਰ੍ਵਿਸ਼ਯਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ । ਕਾਲਗ੍ਰਹਗ੍ਰਾਹਭਯਾਪਨੁਤ੍ਯੈ ਕਤਾਨ੍ਤਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾਕਤਿਨਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ ੩॥ ਵਿਨੇਤੁਮਾਰ੍ਤਿਂ ਵਿਸ਼ਯਾਧ੍ਵਜਨ੍ਯਾਂ ਵਿਜ੍ਞਾਨਮੂਰ੍ਤਿਂ ਦਧਤਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ । ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਦਰ੍ਪਜ੍ਵਰਵਾਰਣਾਯ ਕਾਮਾਰਿਲੀਲਾਵਤਾਰਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ ੪॥ ਆਜਨ੍ਮਵਰ੍ਣਿਵ੍ਰਤਿਨਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ਕੁਣ੍ਡੀਭਤਂ ਦਣ੍ਡਧਰਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ […]

Scroll to top