Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Prithvidhara Raja Putra Ashtakam lyrics Bengali

Prithvidhararajaputryashtakam Lyrics in Bengali | পৃথ্বীধররাজপুত্র্যষ্টকম্

পৃথ্বীধররাজপুত্র্যষ্টকম্ Lyrics in Bengali: জ্ঞাত্বাপি দোষান্বিষয়েষু শব্দরসাদিমেষ্বপ্রতিবদ্ধতর্ষম্ । আকারমাত্রাত্পরহংসরূপং মাং পাহি পৃথ্বীধররাজপুত্রি ॥ ১॥ বিবেকবৈরাগ্যশমাদিষট্কমুমুক্ষুতাগন্ধলবানভিজ্ঞম্ । নক্তন্দিবং স্বোদরপূরণেচ্ছুং মাং পাহি পুথ্বীধররাজপুত্রি ॥ ২॥ কাষায়বস্ত্রেণ করাত্তদণ্ডকমণ্ডলুভ্যাং জপমালয়া চ । বিভ্রাময়ন্তং গৃহিণাং কদম্বং মাং পাহি পৃথ্বীধররাজপুত্রি ॥ ৩॥ বেদান্তবাক্যানি মুধোচ্চরন্তং তদর্থজাতং বহু বর্ণয়ন্তম্ । কদাপি ন ধ্যাতপরাত্মতত্ত্বং মাং পাহি পৃথ্বীধররাজপুত্রি ॥ ৪॥ সুবর্ণতন্তূজ্জ্বলচেলকামং য়ানেষু মানেষু বিবৃদ্ধরাগম্ । […]

Scroll to top