Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sadhanapanchakam lyrics in Gujarati

Sadhana Panchakam lyrics in Gujarati With Meaning

સાધન પઞ્ચકં Lyrics in Gujarati: વેદો નિત્યમધીયતાં તદુદિતં કર્મ સ્વનુષ્ઠીયતાં તેનેશસ્ય વિધીયતામપચિતિઃ કામ્યે મતિસ્ત્યજ્યતામ્ । પાપૌઘઃ પરિધૂયતાં ભવસુખે દોષોઽનુસન્ધીયતા- માત્મેચ્છા વ્યવસીયતાં નિજગૃહાત્તૂર્ણં વિનિર્ગમ્યતામ્ ॥ ૧॥ સઙ્ગઃ સત્સુ વિધીયતાં ભગવતો ભક્તિર્દૃઢાઽઽધીયતાં શાન્ત્યાદિઃ પરિચીયતાં દૃઢતરં કર્માશુ સન્ત્યજ્યતામ્ । સદ્વિદ્વાનુપસૃપ્યતાં પ્રતિદિનં તત્પાદુકા સેવ્યતાં બ્રહ્મૈકાક્ષરમર્થ્યતાં શ્રુતિશિરોવાક્યં સમાકર્ણ્યતામ્ ॥ ૨॥ વાક્યાર્થશ્ચ વિચાર્યતાં શ્રુતિશિરઃપક્ષઃ સમાશ્રીયતાં દુસ્તર્કાત્સુવિરમ્યતાં શ્રુતિમતસ્તર્કોઽનુસન્ધીયતામ્ । બ્રહ્માસ્મીતિ વિભાવ્યતામહરહર્ગર્વઃ પરિત્યજ્યતાં […]

Scroll to top