Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sarasvatipanchakam Stotra lyrics in Kannada

ಸರಸ್ವತೀಪಂಚಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಸುರಮಕುಂಚಮಧ್ಯಗೋ ಮರಾಲಮಧ್ಯಶೋಭಿತೋ ನದೀತಟಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಸ್ಥಿರಪ್ರಶಾನ್ತಲೋಚನಃ । ಹೃದಿಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾಸ್ಮರನ್ಮನೋಯಶಸ್ವತೀನಮ- ನ್ಸರಸ್ವತೀಸ್ತವಂ ಪಠನ್ಕದಾ ಯತಿರ್ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1॥ ಲಸತ್ಸಿತಾಮ್ಬುರೂಹವರ್ಣವಸ್ತ್ರಭಾಸಿತಾಸ್ತುತಿಂ ಸ್ಫುರದ್ವಿಭೂಷಣಾಶ್ರಯಾವಿಲಾಸಿನಾಮಮಂಜರೀಮ್ । ತ್ರಿಲೋಕಶ್ರೇಷ್ಠಸುನ್ದರೀಕಥಾಕಲಾಪವಲ್ಲರೀಂ ಸರಸ್ವತೀಸ್ತವಂ ಪಠನ್ಕದಾ ಯತಿರ್ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2॥ ಕವಿತ್ವಕೀರ್ತಿಬುದ್ಧಿವೃದ್ಧಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದಾಸ್ತುತಿಂ ಸಮೀಕ್ಷಶೋಚತಕೇತತ್ತ್ವದಾಯಿನಾಮಮಂಜರೀಮ್ ।…