Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shambhu Stavah Marathi Lyrics

Shambhustavah Lyrics in Marathi

Shambhu Stavah in Marathi: ॥ शंभुस्तव ॥ शंभुस्तवः । कैलासशैलनिलयात्कलिकल्मषघ्ना- च्चन्द्रार्धभूषितजटाद्वटमूलवासात । नम्रोत्तमाङ्गविनिवेशितहस्तपद्मा- च्छंभोः परं किमपि दैवमहं न जाने ॥ 1 ॥ नाकाधिनाथकरपल्लवसेविताङ्घ्रे- र्नागास्यषण्मुखविभासितपार्श्वभागात । निर्व्याजपूर्णकरुणान्निखिलामरेड्या- च्छंभोः परं किमपि दैवमहं न जाने ॥ 2 ॥ मौनीन्द्ररक्षणकृते जितकालगर्वात- पापाब्धिशोषणविधौ जितवाडवाग्नेः। माराङ्गभस्मपरिलेपनशुक्लगात्रा- च्छंभोः परं किमपि दैवमहं न जाने ॥ 3 ॥ विज्ञानमुद्रितकराच्छरदिन्दुशुभ्रा- द्विज्ञानदाननिरताज्जडपङ्क्तयेऽपि । वेदान्तगेयचरणाद्विधिविष्णुसेव्या- च्छंभोः परं […]

Scroll to top