Tag - Shankaraashtakam Stotra lyrics

Shiva Stotram

Shankaraashtakam Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Shankaraashtakam in Gujarati: ॥ શઙ્કરાષ્ટકમ ॥ શીર્ષજટાગણભારં ગરળાહારં સમસ્તસંહારમ || કૈલાસાદ્રિવિહારં પારં ભવવારિધેરહં વન્દે || ૧ || ચન્દ્રકલોજ્જ્વલભાલં...

Shiva Stotram

Shankaraashtakam Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Shankaraashtakam in Telugu: ॥ శఙ్కరాష్టకమ్ ॥ శీర్షజటాగణభారం గరళాహారం సమస్తసంహారమ్ || కైలాసాద్రివిహారం పారం భవవారిధేరహం వన్దే || ౧ || చన్ద్రకలోజ్జ్వలభాలం...