Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shankaraashtakam Stotra lyrics

શઙ્કરાષ્ટકમ Lyrics in Gujarati: શીર્ષજટાગણભારં ગરળાહારં સમસ્તસંહારમ || કૈલાસાદ્રિવિહારં પારં ભવવારિધેરહં વન્દે ||૧|| ચન્દ્રકલોજ્જ્વલભાલં કણ્ઠવ્યાલં જગત્ત્રયીપાલમ || કૃતનરમસ્તકમલં કાલં કાલસ્ય કોમલં વન્દે ||૨|| કોપેક્ષણહતકામં સ્વાત્મારામં નગેન્દ્રજાવામમ ||…

శఙ్కరాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: శీర్షజటాగణభారం గరళాహారం సమస్తసంహారమ్ || కైలాసాద్రివిహారం పారం భవవారిధేరహం వన్దే ||౧|| చన్ద్రకలోజ్జ్వలభాలం కణ్ఠవ్యాలం జగత్త్రయీపాలమ్ || కృతనరమస్తకమలం కాలం కాలస్య కోమలం వన్దే ||౨|| కోపేక్షణహతకామం స్వాత్మారామం నగేన్ద్రజావామమ్ ||…