Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shirdi Sai Baba Night Aarti in Hindi

Shirdi Sai Baba Shej Aarti Hindi Lyrics | Saibaba Harati

Shirdi Sai Baba Stotram – Shej Aarati Lyrics in Hindi: श्री सच्चिदानन्द समर्ध सद्गुरु सायिनाध महराज् की जै. ओवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा। पाञ्चाही तत्त्वञ्चा दीप लाविला आता निर्गुणातीस्धति कैसी आकारा आलीबाबा आकारा आली सर्वाघटि भरूनी उरलीसायिमावुली ओवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा। पाञ्चाही तत्त्वञ्चा दीप लाविला आता रजतम सत्त्व तिघे मायाप्रसवलीबाबामाया प्रसवली मायेचिये […]

Scroll to top