Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shiva panchakshara nakshatramala stotra Lyrics in Marathi

Shiva Panchakshara Nakshatra Mala Stotram Lyrics in Marathi

Shiva Panchakshara Nakshatramala in Marathi: ॥ शिवपञ्चाक्षर नक्षत्रमाला स्तोत्रम ॥ श्रीमदात्मने गुणैकसिन्धवे नमः शिवाय धामलेशधूतकोकबन्धवे नमः शिवाय । नामशेषितानमद्भवान्धवे नमः शिवाय पामरेतरप्रधानवन्धवे नमः शिवाय ॥ 1 ॥ कालभीतविप्रबालपाल ते नमः शिवाय शूलभिन्नदुष्टअदक्षफाल ते नमः शिवाय । मूलकारणाय कालकाल ते नमः शिवाय पालयाधुना दयाळवाल ते नमः शिवाय ॥ 2 ॥ इष्टवस्तुमुख्यदानहेतवे नमः शिवाय दुष्टदैत्यवंशधूमकेतवे नमः शिवाय […]

Scroll to top