Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dananirvartanakundashtakam in Gujarati

Shri Dananirvartanakundashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીદાનનિર્વર્તનકુણ્ડાષ્ટકમ્

શ્રીદાનનિર્વર્તનકુણ્ડાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: સ્વદયિતગિરિકચ્છે ગવ્યદાનાર્થમુચ્ચૈઃ કપટકલહકેલિં કુર્વતોર્નવ્યયૂનોઃ । નિજજનકૃતદર્પૈઃ ફુલ્લતોરીક્ષકેઽસ્મિ- ન્સરસિ ભવતુ વાસો દાનનિર્વર્તને નઃ ॥ ૧॥ નિભૃતમજનિ યસ્માદ્દાનનિર્વૃત્તિરસ્મિ- નત ઇદમભિધાનં પ્રાપ યત્તત્સભાયામ્ । રસવિમુખનિગૂઢે તત્ર તજ્ઞૈકવેદ્યે સરસિ ભવતુ વાસો દાનનિર્વર્તને નઃ ॥ ૨॥ અભિનવમધુગન્ધોન્મત્તરોલમ્બસઙ્ઘ ધ્વનિલલિતસરોજવ્રાતસૌરભ્યશીતે । નવમધુરખગાલીક્ષ્વેલિસઞ્ચારકામ્રે સરસિ ભવતુ વાસો દાનનિર્વર્તને નઃ ॥ ૩॥ હિમકુસુમસુવાસસ્ફારપાનીયપૂરે રસપરિલસદાલીશાલિનોર્નવ્યયૂનોઃ । અતુલસલિલખેલાલબ્ધસૌભાગ્યફુલ્લે સરસિ ભવતુ વાસો દાનનિર્વર્તને નઃ […]

Scroll to top