Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Ganesha Stotram Text in Bengali

Home /

বাল্মীকিকৃতং শ্রীগণেশস্তবনম্ অথবা গণেশাষ্টকম্ Lyrics in Bengali: চতুঃষষ্টিকোট্যাখ্যবিদ্যাপ্রদং ত্বাং সুরাচার্যবিদ্যাপ্রদানাপদানম্ । কঠাভীষ্টবিদ্যার্পকং দন্তয়ুগ্মং কবিং বুদ্ধিনাথং কবীনাং নমামি ॥ ১॥ স্বনাথং প্রধানং মহাবিঘ্ননাথং নিজেচ্ছাবিসৃষ্টাণ্ডবৃন্দেশনাথম্ । প্রভু দক্ষিণাস্যস্য বিদ্যাপ্রদং…