Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Girirajdharyashtakam Text in Hindi

Shri Girirajadharyashtakam Lyrics in Hindi | श्रीगिरिराजधार्यष्टकम्

श्रीगिरिराजधार्यष्टकम् Lyrics in Hindi: भक्ताभिलाषाचरितानुसारी दुग्धादिचौर्येण यशोविसारी । कुमारतानन्दितघोषनारी मम प्रभुः श्रीगिरिराजधारी ॥ १॥ व्रजाङ्गनावृन्दसदाविहारी अङ्गैर्गृहाङ्गारतमोऽपहारी । क्रीडारसावेशतमोऽभिसारी मम प्रभुः श्रीगिरिराजधारी ॥ २॥ वेणुस्वनानन्दितपन्नगारी रसातलानृत्यपदप्रचारी । क्रीडन्वयस्याकृतिदैत्यमारी मम प्रभुः श्रीगिरिराजधारी ॥ ३॥ पुलिन्ददाराहितशम्बरारी रमासदोदारदयाप्रकारी । गोवर्धने कन्दफलोपहारी मम प्रभुः श्रीगिरिराजधारी ॥ ४॥ कलिन्दजाकूलदुकूलहारी कुमारिकाकामकलावितारी । वृन्दावने गोधनवृन्दचारी मम प्रभुः श्रीगिरिराजधारी ॥ ५॥ व्रजेन्द्रसर्वाधिकशर्मकारी महेन्द्रगर्वाधिकगर्वहारी । […]

Scroll to top