Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Janaki Panchakam in Gujarati

Shri Janaki Sharanagati Panchakam Lyrics Gujarati ॥ શ્રીજાનકીશરણાગતિપઞ્ચકમ્ ॥

॥ શ્રીજાનકીશરણાગતિપઞ્ચકમ્ ॥ ૐ કૃપારૂપિણિકલ્યાણિ રામપ્રિયે શ્રી જાનકી । કારુણ્યપૂર્ણનયને દયાદૃષ્ટ્યાવલોકયે ॥ વ્રતં – પાપાનાં વા શુભાનાં વા વધાર્હાર્ણાં પ્લવઙ્ગમ । કાર્યં કારુણ્યમાર્યેણ ન કશ્ચિન્નાપરાધ્યતિ ॥ અથ શરણાગતિ પઞ્ચકમ્ । ૐ સર્વજીવ શરણ્યે શ્રીસીતે વાત્સલ્ય સાગરે । માતૃમૈથિલિ સૌલભ્યે રક્ષ માં શરણાગતમ્ ॥ ૧॥ કોટિ કન્દર્પ લાવણ્યાં સૌન્દર્ય્યૈક સ્વરૂપતામ્ । સર્વમઙ્ગલ માઙ્ગલ્યાં ભૂમિજાં શરણં વ્રજે […]

Janakipanchakam Lyrics in Gujarati ॥ જાનકીપઞ્ચકમ્ ॥

॥ જાનકીપઞ્ચકમ્ ॥ માતૃકે સર્વવિશ્વૈકધાત્રીં ક્ષમાં ત્વાં સુધાં શીતલાં પુત્રપુત્રીનુતામ્ । સ્નેહવાત્સલ્યધારાયુતાં જાનકીં તાં નમામીશ્વરીં માતરં પ્રેમદામ્ ॥ ૧॥ નૂપુરાનન્દદાં કિઙ્કણીમેખલાં શાતકુમ્ભાઙ્ગદાં હારરત્નાકરામ્ । કુણ્ડલાભૂષણાં મૌલિહીરોજ્જ્વલાં તાં નમામીશ્વરીં માતરં પ્રેમદામ્ ॥ ૨॥ મેઘવૃન્દાલકાં મન્દહાસપ્રભાં કાન્તિગેહાક્ષિણી સ્વર્ણવર્ણાશ્રયામ્ । રક્તબિમ્બાધરાં શ્રીમુખીં સુન્દરીં તાં નમામીશ્વરીં માતરં પ્રેમદામ્ ॥ ૩॥ પદ્મમાલાધરાં પદ્મપુષ્પારિતાં પદ્યવર્ણામ્બરાં પાણિપદ્માશ્રયામ્ । પદ્મપીઠસ્થિતાં પાદપદ્માવૃતાં તાં નમામીશ્વરીં […]

Scroll to top