Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Prapanchamatapitrashtakam Hindi

श्रीप्रपञ्चमातापित्रष्टकम् Lyrics in Hindi: (श्रीशृङ्गगिरौ – श्रीभवानीमलहानिकरेश्वरकल्याणोत्सवे) प्रकाशितजगज्जालौ प्रतुष्यन्मुनिबालकौ प्रपञ्चमातापितरौ प्राञ्चौ जायापती स्तुमः ॥ १॥ प्रणाममात्रसन्तुष्टौ प्रयतैरुपसेवितौ । प्रपञ्चमातापितरौ प्राञ्चौ जायापती स्तुमः ॥ २॥ प्रणुन्नपापकान्तारौ प्रसूनस्रग्विभूषितौ ।…