Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Rama Pancha Ratna Stotram Hindi

Sri Rama Pancha Ratna Stotram Lyrics in Hindi

Sri Rama Pancha Ratna Stotram was wrote by Adi Shankaracharya. Sri Rama Pancha Ratna Stotram in Hindi: कञ्जातपत्रायत लोचनाय कर्णावतंसोज्ज्वल कुण्डलाय कारुण्यपात्राय सुवंशजाय नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ 1 ॥ विद्युन्निभाम्भोद सुविग्रहाय विद्याधरैस्संस्तुत सद्गुणाय वीरावतारय विरोधिहर्त्रे नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ 2 ॥ संसक्त दिव्यायुध कार्मुकाय समुद्र गर्वापहरायुधाय सुग्रीवमित्राय सुरारिहन्त्रे नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ 3 ॥ पीताम्बरालङ्कृत मध्यकाय पितामहेन्द्रामर वन्दिताय […]

Scroll to top