Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

SHRI SAI ASHTOTTARA SHATA NAMAVALI Kannada

Sai Baba Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Kannada

108 Names of Shirdi Sai Baba Lyrics in Kannada: ಓಂ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾರುತ್ಯಾದಿ ರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶೇಷಶಾಯಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಗೋದಾವರೀತಟ ಶಿರಡೀ ವಾಸಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಭಕ್ತ ಹೃದಾಲಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಹೃದ್ವಾಸಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಭೂತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ್ಭಾವವರ್ಜತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಲಾತೀ ತಾಯ ನಮಃ || 10 || ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ […]

Scroll to top