Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrimad Gokul Ashtakam in Punjabi

Shri Gokuleshadvatrimshannama Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਨ੍ਨਾਮਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਨ੍ਨਾਮਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ੋ ਜਯਤਿ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਾਧਿਪ । ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਾਰਾਧ੍ਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਪ੍ਰਭੋ ॥ ੧॥ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਮਣੇ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲੋਤ੍ਸਵ । ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲੈਕਾਸ਼ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲੋਦਯ ॥ ੨॥ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਪਤੇ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਾਤ੍ਮਕ । ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰ ॥ ੩॥ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਾਨਨ੍ਦ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਪ੍ਰਿਯ । ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਾਹ੍ਲਾਦ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਵ੍ਰਜ ॥ ੪॥ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲੋਤ੍ਸਾਹ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲਾਵਨ । ਨਮਸ੍ਤੇ ਗੋਕੁਲੋਦ੍ਗੀਤ […]

Shri Gokul Ashtakam Lyrics in Punjabi with Meaning | ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਅਥਵਾ ਗੋਕੁਲਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਅਥਵਾ ਗੋਕੁਲਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਮਣ੍ਡਨਮ੍ । ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਦਕ੍ਤਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਜੀਵਨਮ੍ ॥ ੧॥ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਮਾਤ੍ਰੇਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਪਾਲਕ । ਧੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਲੀਲਾਬ੍ਧਿਃ ਤ੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ਮੇ ੨॥ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਜੀਵਾਤ੍ਮਾ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਮਾਨਸਮ੍ । ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਦੁਃਖਘ੍ਨਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ ੩॥ ਥ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਸਤ੍ਫਲਮ੍ । ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਗੋਪ੍ਰਾਣਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਕਾਮਹਃ ॥ ੪॥ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਰਾਕੇਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਤਾਰਕਃ । ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਪਦ੍ਮਾਲਿਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੫॥ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਸਙ੍ਗੀਤਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਲਾਸ੍ਯਕਤ੍ । ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਭਾਵਾਤ੍ਮਾ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਪਾਲਕਃ ॥ ੬॥ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਹਤ੍ਸ੍ਥਾਨਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਸਂਵਤਃ । ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਦਕ੍ਪੁਸ਼੍ਟਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਕੁਲਮੋਦਿਤਃ ॥ […]

Scroll to top