Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shuklambaradaram Lyrics in English

Shuklambaradaram Vishnum Slokam in English

Shuklambaradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna vadanam Dhyaayeth Sarva vighno pashantaye Shaantaakaaram bhujagashayanam padmanaabham suresham Vishwaa dharam Gagana Sadrusham Megha Varnam Subhangam Lakshmi kantam kamalanayanam yogibhir dhyaana gamyam Vande vishnum bhava bhaya haram sarva lokaika naatham. Aushadam chintayed vishnum bhojanam cha janardhanam shayane padmanabham cha vivahe cha prajapatim yuddhe chakradharam devam pravase cha trivikramam Narayanam thanu […]

Scroll to top