Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

sivanaamavali ashtakam

Shiva Naamavali Ashtakam Lyrics in Bengali

Shiva Namavali Ashtakam in Bengali: ॥ শিৱ নামাৱলি অষ্টকম ॥ শিৱনামাৱল্যষ্টকম | হে চন্দ্রচূড মদনান্তক শূলপাণে স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শংভো | ভূতেশ ভীতভযসূদন মামনাথং সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ১ ॥ হে পার্ৱতীহৃদযৱল্লভ চন্দ্রমৌলে ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ | হে ৱামদেৱ ভৱ রুদ্র পিনাকপাণে সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ২ ॥ হে নীলকণ্ঠ ৱৃষভধ্ৱজ পঞ্চৱক্ত্র লোকেশ শেষৱলয প্রমথেশ শর্ৱ […]

Scroll to top