Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: sivananthalahari stotram

Home /

શિવાનન્દલહરી સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: શિવાનન્દલહરીસ્તોત્રમ | પુરે પૌરાન્પશ્યન્નરયુવતિનામાકૃતિમયાન સુવેશાન સ્વર્ણાલઙ્કરણકલિતાઞ્ચિત્રસદ્રુશાન | સ્વયં સાક્ષી દ્રષ્ટેત્યપિ ચ કલયંસ્તૈઃ સહ રમન મુનિર્ન વ્યામોહં ભજતિ ગુરુદીક્ષાક્ષતતમા ||૧|| વને વૃક્ષાન્પશ્યન દલફલભરાન્નમ્રમુશિખાન્ઘનચ્છાયાછન્નાન…

ಶಿವಾನನ್ದಲಹರೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಿವಾಯ ನಮಃ || ಶಿವಾನನ್ದಲಹರೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಪುರೇ ಪೌರಾನ್ಪಶ್ಯನ್ನರಯುವತಿನಾಮಾಕೃತಿಮಯಾನ್ ಸುವೇಶಾನ್ ಸ್ವರ್ಣಾಲಙ್ಕರಣಕಲಿತಾಞ್ಚಿತ್ರಸದ್ರುಶಾನ್ | ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷೀ ದ್ರಷ್ಟೇತ್ಯಪಿ ಚ ಕಲಯಂಸ್ತೈಃ ಸಹ ರಮನ್ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೧||…

শিৱানন্দলহরী স্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱানন্দলহরীস্তোত্রম | পুরে পৌরান্পশ্যন্নরযুৱতিনামাকৃতিমযান সুৱেশান স্ৱর্ণালঙ্করণকলিতাঞ্চিত্রসদ্রুশান | স্ৱযং সাক্ষী দ্রষ্টেত্যপি চ কলযংস্তৈঃ সহ রমন মুনির্ন ৱ্যামোহং ভজতি গুরুদীক্ষাক্ষততমা ||১|| ৱনে ৱৃক্ষান্পশ্যন দলফলভরান্নম্রমুশিখান্ঘনচ্ছাযাছন্নান…