Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

slokas in Bengali Shiva Mantra Lyrics Bengali

Shiva Kavacham Stotram Lyrics in Bengali

Lord Shiva Stotram – Siva Kavach in Bengali: অস্য় শ্রী শিবকবচ স্তোত্রমহামন্ত্রস্য় ঋষভয়োগীশ্বর ঋষিঃ | অনুষ্টুপ ছন্দঃ | শ্রীসাম্বসদাশিবো দেবতা | ওং বীজম | নমঃ শক্তিঃ | শিবায়েতি কীলকম | মম সাম্বসদাশিবপ্রীত্য়র্থে জপে বিনিয়োগঃ || করন্য়াসঃ ওং সদাশিবায় অংগুষ্ঠাভ্য়াং নমঃ | নং গংগাধরায় তর্জনীভ্য়াং নমঃ | মং মৃত্য়ুঞ্জয়ায় মধ্য়মাভ্য়াং নমঃ | শিং শূলপাণয়ে অনামিকাভ্য়াং নমঃ […]

Scroll to top