Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

slokas in Malayalam Shiva Mantra Lyrics Malayalam

Sri Kalahastiswara Satakam Lyrics and Meaning in Telugu

Sri Kalahasteeswara Satakam Meaning in Telugu: శ్రీ విద్యుత్కలితాజవంజవ మహాజీమూత పాపాంబు ధా రా వేగంబున మన్మనోబ్జ సముదీర్ణత్వంబుఁ గోల్పోయితిన్ దేవా! నీ కరుణా శరత్సమయ మింతేచాలు; చిద్భావనా సేవన్‌ దామర తంపరై మనియెదన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 1 ॥ సంపదలు అనే మెరుపు తీగలతో కూడిన, సంసారమనే మేఘముల నుండి కురిసిన, పాపములనే నీటిధారల చేత నా మనఃపద్మము కాంతిలేక చిన్నబోయినది. నీ దయ అను శరత్కాలము వచ్చినది. చాలు. ఇంక నా […]

Scroll to top