Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Slokas of Lord Anjaneya

Anjana Sutha Stotram in English With Meaning | Hanuman Stotram

Anjana Sutha Stotram Lyrics in English: Sukhekadhaam-bhushnam, Manoja garva-khandanam, Anathmadhi-vigarhanam, Bhajeham-anjani-sutam || 1 || Bhavam-budhititushrame, Susevyamana-madbutam, Shiva-avatarinam-param, Bhajeham-anjani-sutam || 2 || GunakaramKripakaram, Sushantidam-Yashachyakaram, Nijatambuddhi-dayakam, Bhajeham-anjani-sutam || 3 || SadaivDhusta-Bhanjanam, Sada-sudharva-vardhanam, Mumuksha-Bhaktaranjam,Bhajeham-anjani-sutam || 4 || Suramapada-sevinam, Suramanama-gayinam, Suramabhakti-dayinam, Bhajeham-anjani-sutam || 5 || Virakta-mandala-dhipam, Sadatma-vitsusevinam, Subhakta-vrundvandanam, Bhajeham-anjani-sutam || 6 || Vimukti-vigna-nashakam, Vimukti-bhakti-dayikam, Maha-virakti-karakam, Bhajeham-anjani-sutam || 7 || […]

Scroll to top