Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sree Apaduddharaka Hanumath Stotram Telugu

Apaduddharaka Hanumath Stotram in Telugu With Meaning

Aapad Udharana Hanumath Stotra Lyrics in Telugu: ఆపన్నాఖిల లోకార్తిహారిణే శ్రీహనూమతే అకస్మాదాగతోత్పాత నాశనాయ నమో నమః || 1 || సీతావియుక్తశ్రీరామశోకదుఃఖభయాపహ తాపత్రితయసంహారిన్ ఆంజనేయ నమోఽస్తుతే || 2 || ఆధివ్యాధి మహామారి గ్రహపీడాపహారిణే ప్రాణాపహర్త్రేదైత్యానాం రామప్రాణాత్మనే నమః || 3 || సంసారసాగరావర్త కర్తవ్యభ్రాన్తచేతసామ్ శరణాగతమర్త్యానాం శరణ్యాయ నమోఽస్తుతే || 4 || వజ్రదేహాయ కాలాగ్నిరుద్రాయామితతేజసే బ్రహ్మాస్త్రస్తంభనాయాస్మై నమః శ్రీరుద్రమూర్తయే || 5 || రామేష్టం కరుణాపూర్ణం హనూమన్తం భయాపహమ్ శత్రునాశకరం భీమం […]

Scroll to top