Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sree Vishnu Ashtottara Sata Nama Slokam Malayalam

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Malayalam

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram in Malayalam: || ശ്രീ വിഷ്ണു അഷ്ടോത്തര ശതനാമസ്തോത്രമ് || വാസുദേവം ഹൃഷീകേശം വാമനം ജലശായിനമ് | ജനാര്ദനം ഹരിം കൃഷ്ണം ശ്രീവക്ഷം ഗരുഡധ്വജമ് || 1 || വാരാഹം പുംഡരീകാക്ഷം നൃസിംഹം നരകാംതകമ് | അവ്യക്തം ശാശ്വതം വിഷ്ണുമനംതമജമവ്യയമ് || 2 || നാരായണം ഗദാധ്യക്ഷം ഗോവിംദം കീര്തിഭാജനമ് | ഗോവര്ധനോദ്ധരം ദേവം ഭൂധരം ഭുവനേശ്വരമ് || 3 || വേത്താരം യജ്ഞപുരുഷം യജ്ഞേശം യജ്ഞവാഹനമ് | […]

Scroll to top