Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Balalila Ashtaka Text in Bengali

Shri Balalila Ashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীবাললীলাষ্টকম্

শ্রীবাললীলাষ্টকম্ Lyrics in Bengali: (ভক্তসুখদমঞ্জরী গ্রন্থাত্) ভজ বিঠ্ঠলবালং গোকুলপালং রসিকরসালং দেহধরম্ । ভজ রুক্যিণিগোদং পরমবিনোদং প্রকটপ্রমোদং মোহকরম্ ॥ ১॥ ভজ সুন্দরবক্ত্রং বালচরিত্রং পরমপবিত্রং মনহারি । ভজ জয়রসরূপং গোকুলভূপং পরমানূপং সুখকারি ॥ ২॥ জয় মঙ্গল মঙ্গল সহজ সুমঙ্গল দুরিত‍অমঙ্গল জনত্রাতা । জয় আনন্দকারক বহুসুখদায়ক ঈক্ষণসায়করসদাতা ॥ ৩॥ ভজ কণ্ডাভরণং পরমসুবরণং অঙ্গদধরণং রুচিকর্তা । ভজ লীলাকরণং বহুরসভরণং […]

Scroll to top