Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Balamukunda Astakam English

Bala Mukundashtakam Lyrics in English With Meaning

Bala Mukundashtakam Lyrics in English: ॥ bālamukundāṣṭakaṃ ॥ Kararavindena padaravindham, Mukharavinde vinivesayantham, Vatasya pathrasya pute sayanam, Balam mukundam mansa smarami. || 1 || Samhruthya lokaan vatapathramadhye, Sayanamadhyantha viheena roopam, Sarveshwaram sarva hithavatharam, Balam mukundam manasa smarami. || 2 || Indeevara shyamala komalangam, Indrathi devarchitha pada padmam, Santhana kalpa druma masrithanaam, Balam mukundam manasa smarami. || […]

Scroll to top