Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Bhairavaashtakam 2 Hindi lyrics

Shri Bhairav Ashtakam 2 Lyrics in Hindi | श्रीभैरवाष्टकम् २

श्रीभैरवाष्टकम् २ Lyrics in Hindi: ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः ॥ ॥ श्रीगुरवे नमः ॥ ॥ श्रीभैरवाय नमः ॥ श्रीभैरवो रुद्रमहेश्वरो यो महामहाकाल अधीश्वरोऽथ । यो जीवनाथोऽत्र विराजमानः श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ १॥ पद्मासनासीनमपूर्वरूपं महेन्द्रचर्मोपरि शोभमानम् । गदाऽब्ज पाशान्वित चक्रचिह्नं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ २॥ यो रक्तगोरश्च चतुर्भुजश्च पुरः स्थितोद्भासित पानपात्रः […]

Scroll to top