Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Dayananda Mangalashtakam lyrics in Hindi

Shri Dayananda Mangalashtakam Lyrics in Hindi | श्रीदयानन्दमङ्गलाष्टकम्

श्रीदयानन्दमङ्गलाष्टकम् Lyrics in Hindi: ॐ श्रीरामजयम् । ॐ सद्गुरुश्रीत्यागराजस्वामिने नमो नमः । अथ श्रीदयानन्दमङ्गलाष्टकम् । शतकुम्भहृदब्जाय शतायुर्मङ्गलाय च । शताभिषेकवन्द्याय दयानन्दाय मङ्गलम् ॥ १॥ सहस्राब्जसुदर्शाय सहस्रायुतकीर्तये । सहजस्मेरवक्त्राय दयानन्दाय मङ्गलम् ॥ २॥ गङ्गादर्शनपुण्याय गङ्गास्नानफलाय च । गङ्गातीराश्रमावासदयानन्दाय मङ्गलम् ॥ ३॥ वेदोपनिषदागुप्तनित्यवस्तुप्रकाशिने । वेदान्तसत्यतत्त्वज्ञदयानन्दाय मङ्गलम् ॥ ४॥ शुद्धज्ञानप्रकाशाय शुद्धान्तरङ्गसाधवे । शुद्धसत्तत्त्वबोधाय दयानन्दाय मङ्गलम् ॥ ५॥ दमादिशमरूपाय […]

Scroll to top