Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Durga Ashtakam in Hindi

Durga Ashtakam Lyrics in Hindi | दुर्गाष्टकम्

Sri Durgashtakam Lyrics in Hindi: ॥ दुर्गाष्टकम् ॥ दुर्गे परेशि शुभदेशि परात्परेशि वन्द्ये महेशदयिते करूणार्णवेशि । स्तुत्ये स्वधे सकलतापहरे सुरेशि कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितेऽखिलेशि ॥ १ ॥ दिव्ये नुते श्रुतिशतैर्विमले भवेशि कन्दर्पदाराशतसुन्दरि माधवेशि । मेधे गिरीशतनये नियते शिवेशि कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितेऽखिलेशि ॥ २ ॥ रासेश्वरि प्रणततापहरे कुलेशि धर्मप्रिये भयहरे वरदाग्रगेशि । वाग्देवते विधिनुते कमलासनेशि […]

Scroll to top