Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Durga Sahasranamam Bengali

Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali

Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali: ॥ অথ শ্রী দুর্গা সহস্রনামস্তোত্রম ॥ নারদ উবাচ – কুমার গুণগম্ভীর দেবসেনাপতে প্রভো । সর্বাভীষ্টপ্রদং পুংসাং সর্বপাপপ্রণাশনম ॥ 1 ॥ গুহ্য়াদ্গুহ্য়তরং স্তোত্রং ভক্তিবর্ধকমঞ্জসা । মঙ্গলং গ্রহপীডাদিশান্তিদং বক্তুমর্হসি ॥ 2 ॥ স্কন্দ উবাচ – শৃণু নারদ দেবর্ষে লোকানুগ্রহকাম্য়য়া । য়ত্পৃচ্ছসি পরং পুণ্য়ং তত্তে বক্ষ্য়ামি কৌতুকাত ॥ 3 ॥ মাতা […]

Scroll to top